Decontaminare

0,00 RON cu TVA

Decontaminare

         Servicii de ecologizare soluri poluate istoric cu hidrocarburi        

         a) Tehnologia de refacere ecologica a solurilor poluate, curățire rezervoare
         b) Servicii de consultanta in refacerea ecologica a solurilor poluate 
         c) Spălarea, inclusiv dezafectarea rezervoarelor supra si subterane de carburanți si  lubrifianți, precum si a platformelor din beton infestate cu produse petroliere;
         d) Dezafectarea rezervoarelor supra si subterane din depozite si preluarea pământului infestat cu produse petroliere.