Realizarea de investigatii privind contaminarea solului si apei subterane si evaluarea riscului pentru contaminarea existenta.

0,00 RON cu TVA

Realizarea de investigatii privind contaminarea solului si apei subterane si evaluarea riscului pentru contaminarea existenta.

      Realizarea de investigatii privind contaminarea solului si apei subterane si evaluarea riscului pentru contaminarea existenta.

      1. Preluarea reziduurilor petroliere si a uleiurilor uzate din rezervoarele supra si subterane (inclusiv cele infestate cu PCB);

      2. Preluarea bateriilor de condensatoare cu uleiuri infestate cu PCB;

      3. Preluarea apelor uzate rezultate de la degresarea si spalarea interioara si exterioara a rezervoarelor, pentru decantare si neutralizare;

      4. Preluarea emulsiilor uzate, nămolurilor si șlamurilor infestate cu produse petroliere;

      5. Preluarea produselor textile si celulozice infestate cu produse petroliere (filtre, lavete, cartoane, frunze, crengi etc.).

      6. Spălarea, inclusiv dezafectarea rezervoarelor supra si subterane de carburanți si  lubrifianți, precum si a platformelor din beton infestate cu produse petroliere;

     7. Dezafectarea rezervoarelor supra si subterane din depozite si preluarea pământului infestat cu produse petroliere.