Servicii de ecologizare soluri poluate istoric cu hidrocarburi

0,00 RON cu TVA

Servicii de ecologizare soluri poluate istoric cu hidrocarburi

     Servicii de ecologizare soluri poluate istoric cu hidrocarburi

         a) Tehnologia de refacere ecologica a solurilor poluate, curățire rezervoare
         b) Servicii de consultanta in refacerea ecologica a solurilor poluate 
         c) Spălarea, inclusiv dezafectarea rezervoarelor supra si subterane de carburanți si  lubrifianți, precum si a platformelor din beton infestate cu produse petroliere;
         d) Dezafectarea rezervoarelor supra si subterane din depozite si preluarea pământului infestat cu produse petroliere.